Artykuł gościnny: Czym jest Zespół Aspergera?

baby-boy-1508121_960_720

Ludzie utożsamiają często Zespół Aspergera z Autyzmem. Rzeczywiście, jest to zaburzenie ze spektrum Autyzmu. Jednak nie jest ono identyczne. Można powiedzieć nawet, że różnice między tymi zaburzeniami są dość wyraźne.

Zespół Aspergera jest tak samo, jak Autyzm, jest zaburzeniem całościowym. Autyzm jednak w znacznym stopniu utrudnia funkcjonowanie w społeczeństwie, natomiast dziecko z Zespołem Aspergera, jeśli było odpowiednio leczone, może potem w dorosłym życiu funkcjonować bez większych problemów. Najważniejsze jest to, by wcześnie rozpoznać Zespół Aspergera i potem stosować odpowiednią terapię.

Dzieci chore na Aspergera nie mają zwykle problemów z rozwojem mowy. Bez problemu uczą się nowych słów i ich używają. Mogą jednak robić to w sposób nietypowy, na przykład używać słów, które są trudne i niezrozumiałe dla jego grupy wiekowej. W związku z tym, czasem uważa się takie dzieci za bardziej inteligentne.

Mimo braku problemów z mową, dzieci z Aspergerem, mają problemy z nawiązywaniem relacji z rówieśnikami i innymi osobami. Często nie potrafią bawić się w grupie i dostosować do jakichś konkretnych reguł, czy też nagłych zmian sytuacji. Wolą działać według swoich zasad i określonych schematów. Ich problemem jest również dosłowne odbieranie znaczenia różnych słów, dlatego zdarza się, że nie rozumieją żartów i przenośni. Czasem nie rozumieją też relacji społecznych oraz nie potrafią rozpoznać intencji danej osoby. Takim dzieciom potrzebna jest długotrwała terapia. Dodatkowo sami rodzice, muszą nauczyć się pomagać swojemu dziecku, korzystając z różnych dostępnych pomocy terapeutycznych. Bardzo dużą ofertę takich pomocy, można znaleźć na stronie: http://juniora.pl/

Jeśli chodzi o rozwijanie swoich zainteresowań, to u dzieci z Aspergerem przejawia się to w obsesyjnym wręcz zafascynowaniu jedną, konkretną dziedziną. Może to być świat dinozaurów albo na przykład wszystko, co jest związane z pociągami i koleją. Dziecko takie skupia się na jednej dziedzinie i potrafi bardzo dobrze rozwinąć swoją wiedzę w danym temacie.

Chociaż dzieci z zespołem Aspergera potrzebują dużo wsparcia oraz terapii pomagającej im rozwinąć umiejętności społeczne, to jednak potem mogą sobie świetnie radzić w życiu. Dlatego to bardzo ważne, by jak najwcześniej nauczyły się rozpoznawać zachowania innych ale także, przede wszystkim, zdobyły wiedzę o samym sobie.