Artykuł gościnny: Czym jest Zespół Aspergera?

Ludzie utożsamiają często Zespół Aspergera z Autyzmem. Rzeczywiście, jest to zaburzenie ze spektrum Autyzmu. Jednak nie jest ono identyczne. Można powiedzieć nawet, że różnice między tymi zaburzeniami są dość wyraźne. Zespół Aspergera jest tak samo, jak Autyzm, jest zaburzeniem całościowym. Autyzm jednak w znacznym stopniu utrudnia funkcjonowanie w społeczeństwie, natomiast dziecko z Zespołem Aspergera, jeśliRead more ⟶